Nyhedsbrev

Følg os:

Skydebane og og klubhus adresse: Rygbjergvej 35a - 7183 Randbøl

RANDBØL JAGTFORENING

Nyhedsbrev December 2019/2020


Aktivitetskalender

 

December 2019

Søndag d. 29/12 juleskydning

Rundstykker kl. 9.00 – Skydning kl. 10.00 til 15.00

Vi giver suppe til alle der deltager.


Januar 2020

Onsdag d. 8/1 – Trofæaften kl. 19.00 i klubhuset m/ køb, salg og bytte - se mere herunder


Februar 2020

Lørdag d. 1/2 – Rævejagt 9.00 i klubhuset (Tilmelding) - se mere herunder

Onsdag d. 5/2 – Generalforsamling i klubhuset kl. 19.00


April 2020

Onsdag d 1/4 - Flugtskydning starterRandbøl Jagtforening afholder regulerings Rævejagt - Søndag d 1. februar 2020 kl. 9.00

   

Vi prøver igen…….....

Der skal være minimum 10 tilmeldinger!

Så du må gerne invitere din nabo / jagtkammerat med!

Vi mødes klokken 9.00 til fælles morgenkaffe i huset på Randbøl Skydebane.


Efter en veloverstået jagt, serverer vi traditionen tro:  ”Ungarsk gullasch suppe” sammen med lidt til halsen


Pris kroner 150,00 (som er for rundstykke, kaffe, suppe m.m.)

Du er velkommen til at tage hunden med, men det skal oplyses ved tilmelding.

 

Husk jagttegn. Der må kun skydes med skovpatroner.


Vel mødt - bindende tilmelding nødvendig senest tirsdag d 28.1.2020 til:   

Peter Madsen Tlf.: 2254 5384 - E-mail: piamunkmadsen@icloud.com

 

Thorkil Uth Tlf.: 2371 0726


Flemming Skov Tlf.: 4083 1860


Trofæaften - køb, salg og bytte afholdes i klubhuset - 0nsdag d. 8. januar 2020 kl. 19.00


Mød op til hyggelig jægersamvær med film.

kaffe - brød - øl - vand m.m.

Pris: husets billigste.

Medbring dine trofæer fra 2019.

Der er pokaler til årets buk, bedste udenlandske trofæ mm (Dog kun til medlemmer.)


På opfordring forsøger vi at genoplive :

Køb, salg, bytte.

Har du noget, du ikke bruger længere, kan andre måske bruge det, eller du kan sælge det


Alle er velkomne.Randbøl Sogns Jagtforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d 5/2 2020 kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Forslag fra medlemmer – (Skriftlig 2 uger før)

5. Valg

     A. Bestyrelse

          Regner Hnasen - Flemming Skov

     B. Suppleant

          Erik Sylvestersen

     C. Flugtskydningsudvalg

          Leif Brunbjerg – Ejvind Iversen – Robert Jensen – Erik Sylvestersen - Karsten Poulsen - Lars Thomsen

     D. Ræveudvalg

          Peter Madsen

     E. Revisor

          Lynge Iversen

6. Eventuelt

     Herunder kåring af ”Årets Jæger” og uddeling af jubilæumsnåle


Formandens 2 minutter:


Nok et år går på hæld, snart skriver vi 2020, hvor der forhåbentlig venter os mange gode oplevelser.

Aktiviteten i det forløbne år, skiller sig ikke ud, i forhold til de seneste. God tilslutning til flugtskydning. Og pænt fremmøde til de aktiviteter, som ellers er i jagtforeningens regi.

Som mange vil have bemærket, så har vi fået renoveret vores toilet, og resultatet er blevet rigtig godt. Renoveringen var da også tiltrængt, da rummet efter snart 30 år var noget nedslidt. Projektet var rimelig dyrt, men kommunen dækkede 75 % af udgifterne. Så lidt glæde har vi da også fra den side.

Krigen raser igen omkring forvaltningen af kron og dåvildt. Det grimme spøgelse, i form af kvoter er igen trukket ud af stalden. Der er utrolig mange meninger om måden, hvorpå jagten skal være. Debatten raser, ikke mindst på de sociale medier, hvor snart sagt ”Gud og hver mand” har en mening. Ikke altid lige seriøse, men debatten er der. Hvad det munder ud i, kan kun fremtiden vise. Foreløbig ser det ud til, at den nuværende forsøgsordning forlænges.

Om den igangværende sæson er der ikke så meget at sige. Der meldes om en vigende bestand af råvildt. Årsagen kendes ikke, så her er der flere meninger, bl.a. om hvorvidt mårhunde kan tage lammene. Det kan de sikkert, de er jo eminente rovdyr, og bestanden vokser foruroligende hurtigt. Der gøres en stor indsats fra mange jægere for at bekæmpe MH, hvilket ikke kan påskønnes nok. Desværre har mange, eller snarere de fleste jægere slet ikke taget dette dyr alvorligt nok. De fleste har aldrig set en mårhund, idet den fortrinsvis færdes om natten. Men, at den efterhånden findes overalt, er desværre et faktum. En virkelig hård indsats er nødvendig, såfremt bestanden skal være til at leve med, for udryddes, det kan den ikke, dertil er den alt for tilpasningsdygtig, og så får den store kuld hvalpe (9-11 i gns).

Et andet dyr, som også breder sig i disse år er odderen, som jo også er et rovdyr, den lever hovedsagelig af fisk, så jagtmæssigt er den vel ikke en trussel mod den øvrige fauna, selv om den da sagtens kan, og gør indhug i en bestand af vandfugle. Godt man ikke er lystfisker, for fiskene har jo også fjender i skarv og på det seneste meldes der også om sæler i det nederste af Vejle Å

Dette var nogen tanker jeg havde, denne kølige december dag. Tak for året der snart rinder ud, og på gensyn i 2020

Glædelig jul og godt nytår

Regner                    

                                                          BEMÆRK - VIGTIG – BEMÆRK

I fremtiden vil vi udsende nyhedsbrev og meddelelser på mail og via hjemmesiden:

www.randboel-jagtforening.dk

HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

Copyright @ All Rights Reserved