RANDBØL JAGTFORENING

Januar 2024


Lørdag d.6 januar. Jagthundetræning starter kl.1000 -1200 ved klubhuset. Info kommer på Facebook og hjemmesiden sidst i december. 6 ugers forløb - pris 300 kr. 


Onsdag den. 24. januar. Trofæaften kl. 19.00 i klubhuset. Alle er velkomne.

Mød op til hyggeligt jægersamvær og måske gode løgnehistorier. Der serveres kaffe, brød, pålæg, øl, vand m.m. til husets billigste pris.

Medbring dine trofæer fra 2023 - der er præmie til: Årets Buk, årets udenlandske, den abnorme m.m. (Dog kun til medlemmer)

Har du noget, du ikke længere bruger, kan andre måske bruge det, byt eller sælg det på samme aften.


Søndag den. 28. januar kl. 09:00. Rævejagt.

Vi prøver igen igen…….. I ÅR ER DER NYE OMRÅDER MED

HUSK! Der skal være minimum 10 tilmeldinger, så inviter gerne din nabo / jagtkammerat med! Vi mødes klokken 9.00 til fælles morgenkaffe i klubhuset.

Efter en veloverstået jagt, serverer vi traditionen tro: ”Ungarsk gullasch suppe” sammen med lidt til halsen Oplys ved tilmelding om du har hund med. Husk gyldigt jagttegn. Der må kun skydes med skovpatroner.

Pris kroner 175,00 inkl. forplejning

Vel mødt - bindende tilmelding nødvendig senest søndag d. 21. januar 2024 til: 

Peter Madsen tlf. 2254 5384 - Thorkild Uth tlf. 2371 0726 - Fleming Skov tlf. 4083 1860

 

  

Februar 2024


Onsdag den. 7. februar.  Generalforsamling kl. 19.00 i klubhuset.

Randbøl Sogns Jagtforening - Indkaldelse til ordinær Generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Forslag fra medlemmer (skal indsendes skriftligt senest 2 uger før)
 5. Valg
 6. Bestyrelsen:

På valg er Leif Brunbjerg, Thorkild Uth og Peter Madsen

 1. Suppleant:

På valg er. Martin Lykke og Heinrich Lauridsen

 1. Flugtskydningsudvalg:

På valg er. Freddy Iversen, Heinrich Lauridsen, Ole Pabst, Morten Schmidt, John Mathiasen, Niels Peder Møller, Poul Grysbaek og Allan Melsen

 1. Ræveudvalg:

På valg er Flemming Skov og Thorkild Uth

 1. Revisor:

På valg er. Jens Iversen

 1. Eventuelt:

Herunder kåring af ”Årets Jæger” og uddeling af jubilæumsnåle


Onsdag den. 21. februar kl. 18:00. Våben pleje

Tag dit våben med, og få kyndig vejledning til en dybdegående rengøring af dit våben Maks. 15 deltagere, så tilmelding nødvendig – mere herom på FB


Marts 2024


Lørdag den. 16. marts. kl. 9:00. Bane pleje

Vi gør klar til åbning af flugtskydningsbanen


Lørdag d. 23 marts kl. 9:00 - Generalprøve

Der er generalprøve på flugtskydning. Udlevering af licenskort og patroner til holdskytter. Og skydning for dem der har været hjælpere til bane pleje den. 16. marts


April 2024


Onsdag den. 3. april.  Flugtskydning starter 

Vi glæder os til at se jer alle på banen igen

 

Juni 2024


Nyhed - Pokal og Præmeskydning

Lørdag den. 1. juni.  Pokal og Præmieskydning for alle Randbøl jagtforenings medlemmer.

Vi håber at se rigtig mange af jer til en sjov og hyggeligt dag, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.. Til pokalskydning vil vi blive delt op i 4 forskellige rækker. Mester, A, B, og C række. Der vil løbende komme information på hjemmesiden og Facebook.

 

September 2024


Onsdag den. 18. september.  Sidste ordinære flugtskydnings aften


Onsdag den. 25. september – Grise skydning.

Vi serverer helstegt pattegris efter lidt sjov skydning, - vi plejer at skyde makker skydning og andeskydning samt hvad vi når inden solen går ned.

 

Lørdag den. 28. september kl. 9:00.  Oprydning

Vi gentager succesen fra 2023 med oprydning af på skydebanen, hvor hele familien samler haglskåle mv. – dagen starter med morgenbrød og kaffe mv. – dagen igennem er der forplejning og sluttelig er der helstegt pattegris med tilbehør.

 

December 2024


Søndag den. 29. december.  Jule skydning, årets absolut sidste flugtskydning. Vi skyder et par runder og måske vi konkurrerer indbyrdes , og vi slutter af med suppe til alle.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Randbøl jagtforening

HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.