RANDBØL JAGTFORENING

Historien om Randbøl Sogns JagtforeningForeningen blev startet i 1932. Desværre findes der intet nedskrevet om en stiftende general- forsamling. Men den 24 april 1932 indmeldte de første medlemmer i alt 17 sig i den daværende "Landsjagtforening af 1923".


Første formand var Johannes Thomsen, Vandel, en post han bestred indtil 1944, (hvor han grundet anlæggelsen af Vandel Flyveplads flytter fra egnen.


Det må erindres, at det på dette tidspunkt, var meget små tider, og sparsommelighed var en nødvendighed, hvilket blev efterlevet på bedste vis. F.eks. var foreningens første kassebog, en ældre lommebog, hvori der tidligere var ført foderregnskab. Den var i brug helt til 1945, så genbrug er intet nyt begreb.


Det var andre ting der optog jægersindet dengang, og alligevel var sigtet det samme, nemlig at skabe de bedst mulige betingelser for en stor og artsrig vildtbestand. Metoderne var, opdræt af ænder, udsætning af fasaner samt hård bekæmpelse af alt hvad der kunne tænkes at decimere antallet af nyttevildt.


I mange år var den største udgift faktisk gift til krager, ligesom der blev ydet tilskud til udryddelse af grævling og udbetalt præmier for egernhaler. Tiltag som i dag ville være utænkelige idet brug af gift jo er forbudt, og såvel grævling som egern i dag er fredet.


Årskontingentet var højt efter tidens forhold. Der var jo krisetider, og en dagløn lå vel ikke over 4 kr. En voksen karl fik 100 kr. for en vinter.


I 1933 opkrævedes 6 kr./år i kontingent - hvilket dog blev nedsat til hhv 5 kr. i 1934, og til 4 kr. i 1935. Denne pris holdt helt frem til 1948, og blev iøvrigt opkrævet kvartalsvis indtil 1950 ved at bestyrelsen cyklede rundt til medlemmerne. Der er med garanti blevet drukket mange kopper kaffe, på trods af rationeringen, og snakket meget jagt ved den lejlighed.


I 1936 startedes der op med flugtskydning og der blev indkøbt en lerduekaster til en pris af kr. 37,45, skruer hertil kr. 0,35. Ligeledes blev der indkøbt en egepæl til fastgøring af kastemaskinen (leveret af Vandel Savværk til en pris af 6,00 kr.)!!!


Skydningen foregik på en mark i Vandel og fandt sted over 2 søndage, med præmieskydning den tredje. Præmien var 1 sølvplade som måtte koste 5 kr. (dyrt).!!! Patroner og lerduer blev afhentet på Randbøl Station lørdag, og det som ikke var brugt blev afleveret til købmand Jensen i Randbøldal mandag. Der var slet ikke råd til at have penge stående i varer. Al transport foregik naturligvis på cykel. Således gik det indtil 1939 hvor en krig igen kom i vejen for videre udfoldelser.


Først i 1953 blev der igen skudt lerduer i et par år. Herefter oplevede foreningen en nedgangsperiode, hvor medlemstallet stagnerede, og aktivitetsniveauet var meget lavt i flere år.


I 1962 blev der valgt en helt ny bestyrelse, og nu kom der gang i foreningen igen, og i 1963 blev den gamle kaster igen støvet af og skydningen genoptaget på en hedelod i Bindeballe, hvor vi var til 1967, hvorefter vi flyttede til den nuværende placering.


Her foregik al aktivitet i de første år så at sige under åben himmel. Omkring 1970 erhvervedes et gammelt træhus. Husets dimensioner var ikke af de store skønt huset havde tjent som helårsbolig for en ældre skovarbejder, men de trange kår bevirkede at det sociale absolut var i højsædet.


Men tiderne skifter, og i 1984 byggede vi det nuværende klubhus, som siden har været rammen om vore aktivitetet.


De første år rådede vi kun over 1 kastemaskine, nuturligvis manuelt betjent. Når alle havde skudt til 1 side blev der stillet om til en anden.


Mange drenge har her oplevet deres første møde med jagtforeningen, nemlig som udkastere og opsamlere af uskadte duer.


Med tiden blev maskinparken udvidet, og til sidst også forsynet med elektrisk udkast.


I 1992 fik vi de første automatmaskiner, som i øvrigt var bygget af en kreds af medlemmer, som et "gør det selv" projekt. Disse maskiner fungerede upåklageligt, og den indsats som blev leveret af disse "gør det selv folk" må ikke undervurderes, idet deres indsats var stærkt medvirkende til den fremgang forening har oplevet i disse år.


Med det stigende aktivitetsniveau blev det efterhånden nødvendigt at investere i nye maskiner med en større kapacitet. I dag er alle baner lagt om til nye fuldautomatiske maskiner.


Den 1. januar 1992 blev Danmarks Jægerforbund stiftet ved en sammenlægning af de 3 dengang værende jagtorganisationer. En disposition som har været til stor og uvurderlig gavn for jagtsagen i Danmark. Dette gør sig også gældende med hensyn til antallet af medlemmer.


Randbøl Jagtforening havde ved overgangen til Danmarks Jægerforbund omkring 120 medlemmer, hvoraf en del var medlem for at få flere blade. Ved overgangen til kun 1 organisation bevirkede det da også en tilbagegang af medlemmer på ca. 25. Nedgangen var dog rent forbigående, og foreningen tæller i dag små 200 medlemmer, og byder foruden flugtskydning på en bred vifte af aktiviteter, til gavn for vore medlemmer.


HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.