Program 2019 & Nyhedsbrev

Følg os:

Skydebane og og klubhus adresse: Rygbjergvej 35a - 7183 Randbøl

RANDBØL JAGTFORENING

Nyhedsbrev December 2018


Aktivitetskalender

 

December 2018

Lørdag d. 29/12 juleskydning

Rundstykker kl. 9.00 – Skydning kl. 10.00 til 15.00

Vi gir suppe til alle der deltager.


Januar 2019

Onsdag d. 9/1 – Trofæaften kl. 19.00 i klubhuset

Søndag d. 27/1 -   Rævejagt kl. 9.00 i Klubhuset


Februar 2019

Onsdag d. 6/2 – Generalforsamling kl. 19.00 klubhuset

Torsdag d. 7/2 – Jægerråd – Årsmøde kl. 19 i Riis


Marts 2019

Torsdag d 14/3 - Årsmøde kreds 4 i Jels

Lørdag d 30/3 – Frivillig jagtprøve i Randbøl


April 2019

Onsdag d 3/4 - Flugtskydning starterRandbøl Jagtforening afholder Rævejagt - Søndag d 27. januar 2019 kl. 9.00

   

Vi prøver igen med en søndag…….

Men der skal være minimum 10 tilmeldinger! Så du må gerne invitere din nabo / jagtkammerat med!

Vi mødes klokken 9.00 til fælles morgenkaffe i huset på Randbøl Skydebane.


Efter en veloverstået jagt, serverer vi traditionen tro:  ”Ungarsk gullasch suppe” sammen med lidt til halsen


Pris kroner 150,00 (som er for rundstykke, kaffe, suppe mm)

Du er velkommen til at tage hunden med, men det skal oplyses ved tilmelding.

 

Husk jagttegn. Der må kun skydes med skovpatroner.


Vel mødt - bindende tilmelding nødvendig senest tirsdag d 22.1.2019 til:   

Peter Madsen Tlf.: 75 88 26 80 / 2254 5384 - E-mail: rygbjergvej@dlgmail.dk

 

Thorkil Uth Tlf.: 2371 0726


Flemming Skov Tlf.: 4083 1860


Trofæ aften afholdes i klubhuset - 0nsdag d. 9. januar 2019 kl. 19.00


Mød op, og tag gerne din jagtkammerat med til en hyggelig jægeraften med film, kaffe - brød - øl - vand m.m.

Pris: Vi afregner til ”husets” billigste pris.

Medbring trofæer fra 2017.

Der er pokaler til årets buk, bedste udenlandske trofæ mm (Dog kun for medlemmer.)

Husk alle er velkommen

Vel mødt M.v.h. Bestyrelsen
Randbøl Sogns Jagtforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d 6/2 2019 kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Forslag fra medlemmer – (Skriftlig 2 uger før)

5. Valg

     A. Bestyrelse

          Leif Brunbjerg - Peter Madsen - Thorkild Uth

     B. Suppleant

          Tage Hansen

     C. Flugtskydningsudvalg

          Kasper Grosen - Jens Hasselstrøm - John Mathiasen

     D. Ræveudvalg

          Flemming Skov - Thorkild Uth

     E. Revisor

          Lars Thomsen

6. Eventuelt

     Herunder kåring af ”Årets Jæger” og uddeling af jubilæumsnåle


Formandens 2 minutter:

Året 2018 går på hæld, der er tid til eftertanke over året der gik, og hvad det nye år vil bringe.

I året som rinder ud, må det siges, at i lighed med tidligere så har aktiviteten  på skydebanen været god,

Også i år har vore skytter vist flaget, såvel i RAH, som ved kvalifikation til FM, hvor Leif Brunbjerg blev suveræn vinder af veteranrækken. Godt gået; og så meget passende i år, hvor vi kunne fejre, at skydebanen har været 50 år på pladsen. Dette blev da også markeret ved en velbesøgt jubilæumsskydning. En rigtig god dag, stor tak til skydeudvalget.

Hvad angår jagtprøver er tilgangen vigende, hvorfor ved ingen, men det er et faktum, at færre gik op, end tilfældet har været hidtil.

Både kron og dåvildt er i fremgang, prøvetid med de indførte jagttider skal overstås, så må fremtiden vise, om vi er på rette vej hvad angår forvaltningen af såvel kron som dåvildt.

En anden vildtart, som er i fremgang er mårhunden, men her er fremgangen ikke just velkommen. Der er i årets løb gjort flere tiltag til bekæmpelse af den stigende bestand. Her bør alle jægere være med og gøre hvad gøres kan, således at bestanden holdes nede. At udrydde den må anses som umulig. Men; muligheden er der for at regulere den. Vildtkameraer og foderpladser er gode midler hertil. Ligesom der gerne må være nogen entusiaster, som vil gøre en indsats. Så bare kom i gang.

Med hensyn til ulve, så er de jo som bekendt fredet, hvilket selvsagt må og skal respekteres i et retssamfund.  En hunulv blev skudt fra bil og uheldigvis for jægeren blev dette filmet, og overgivet til pressen. Hvad straffen bliver er ikke oplyst endnu, men da der er tale om grove og forsætlige overtrædelser af jagtloven kan den ikke blive lille. Vi kan alle have vores meninger om ulve i Danmark, Men i den grad at ty til selvtægt, det kan vi ganske enkelt ikke leve med, hvis vi vil være troværdige partnere i naturforvaltningen.

Vildsvin er fortsat uønskede i Danmark, og jagten er intensiveret efter der er konstateret svinepest flere steder i europa.

Mere lokalt, så er 800 ha af Vejle Ådal blevet fredet. Her synes jeg, kæden er hoppet af, hvad kan en fredning udrette, som ikke kunne opnås ved fornuftig dialog?

Endelig vil jeg takke for samarbejde i det forløbne år, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle

På gensyn i 2019

Regner                   

                                                          BEMÆRK - VIGTIG – BEMÆRK

I fremtiden vil vi udsende nyhedsbrev og meddelelser på mail og via hjemmesiden:

www.randboel-jagtforening.dk

HOME DECOR

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

ABOUT O’STYLE

Etiam eleifend posuere elit. Fusce posuere vulputate euismod.

Copyright @ All Rights Reserved